Menu

Walory przyrodnicze okolic Tocznabieli

Tocznabiel leży na zachodnim skraju Puszczy Białej. Puszcza Biała należy do największych, zwartych obszarów leśnych na Mazowszu - zajmuje ponad 64 tys. ha. Znajduje się na Nizinie Północnomazowieckiej, w widłach Narwi i Bugu.

Puszcza Biała to jeden z bardzo niewielu kompleksów leśnych, w którym zachowały się do dzisiejszych czasów fragmenty roślinności o charakterze naturalnym. Do najbardziej charakterystycznych cech tego terenu zaliczyć należy: bogaty świat lasu ze słabo przekształconą szatą roślinną oraz rzadki w europejskiej skali i dziewiczy kształt, swobodnie meandrujących rzek: Bugu i Narwi. W ramach Europejskiej Sieci Natura 2000 Puszcza Biała stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków.

Puszcza Biała zwana też jest Puszczą Biskupią, gdyż na początku XIII w Konrad Mazowiecki nadał te ziemie biskupom płockim. Na tych najsłabiej zasiedlonych na Mazowszu terenach, biskupi prowadzili gospodarkę zgodną z interesem przyrody. Naczelną zasadą ich działania była ochrona puszczańskiego drzewostanu oraz troska o pogłowie leśnej zwierzyny.

 Na obszarze Puszczy istnieją trzy rezerwaty przyrody:  Bartnia, Popławy, Wielgolas.

Puszcza Biała leży na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia wynosi obecnie 74 136, 5 ha. Swym zasięgiem Park obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka, a także fragment dolnej Narwi.

 

materiały ze strony: www.przyrodapolska.pl

 

Wyjątkowe położenie Tocznabieli w Dolinie Dolnej Narwi oraz niezbyt intensywna gospodarka leśna zapewniają faunie i florze doskonałe warunki rozwoju. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i ptaków, a ich siedliska zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000.
więcej »