Menu

Wyjątkowe położenie Tocznabieli w Dolinie Dolnej Narwi oraz niezbyt intensywna gospodarka leśna zapewniają faunie i florze doskonałe warunki rozwoju. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i ptaków, a ich siedliska zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000.
więcej »

Wyjątkowe położenie Tocznabieli w Dolinie Dolnej Narwi oraz niezbyt intensywna gospodarka leśna zapewniają faunie i florze doskonałe warunki rozwoju. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i ptaków, a ich siedliska zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000.
więcej »