Menu

Wiosenny spływ Narwią

Stan wody w Narwi wiosną tego roku był bardzo wysoki, ale rzeka nie wylała. Podczas spływu canoe z okolic miejscowości Ostrykół do Zambsk widać było zalane łąki i efekty działania wysokiej wody. Drzewa, które normalnie rosną nad brzegiem często stały w wodzie aż po samą koronę na środku rozlewiska.