Menu

Fauna i flora Puszczy Białej

Flora

Lasy Puszczy Białej mają maja charakter gospodarczy i przeważającą ich część, około 90%, stanowią monokultury sosnowe, które występują na siedliskach boru mieszanego i boru świeżego. Inne typy lasów zajmują niewielką powierzchnię, a spośród nich jedynie lasy mieszane świeże stanowią znaczącą, dziesiątą część powierzchni lasów. Pozostałe drzewostany liściaste: łęgi i olsy, występują tylko na symbolicznej części Puszczy.

W podszycie występuje przede wszystkim jałowiec, a runo tworzą borówki, wrzosy, mchy, widłaki i paproć orlica. Rośnie tu ponad 30 gatunków roślin chronionych, a 15 podlega ochronie częściowej. Do najciekawszych należą brzoza niska, lepnica dwudzielna, lilia złotogłów, skalnica trójpalczasta i orlik pospolity.

Fauna

Największym bogactwem Puszczy Białej jest świat ptaków. Duże obszary leśne zapewniają odpowiednie warunki bytowania m.in. dla tak płochliwego i nielicznego ptaka jakim jest bocian czarny, którego kilka par corocznie wyprowadza lęgi w Puszczy Białej. Z ciekawszych ptaków drapieżnych w sezonie lęgowym można tu spotkać trzmielojada zwanego także pszczołojadem, czy też orlika krzykliwego. Wielką ciekawostką jest gnieżdżąca się tutaj para największej naszej sowy - puchacza. Ornitolodzy naliczyli także kilkanaście osobników lelka.

Na terenie dwóch kompleksów stawów hodowlanych usytuowanych w głębi puszczy występują cztery gatunki perkozów, dwie kolonie czapli siwych oraz skryto żyjące kureczki: kropiatka i zielonka.

 Na otwartych, suchych terenach utrzymuje się jeszcze niewielka populacja ginącego cietrzewia. Z kolei na bardziej podmokłych terenach - łąkach sąsiadujących z rzekami, bytuje cały wachlarz charakterystycznych ptaków. Wśród nich wyróżnia się gabarytami kulik wielki, rzadkością - dublet, sylwetką - rycyk, a upierzeniem - batalion.

Puszcza Biała jest też domem dla niezwykle efektownie ubarwionej kraski. Corocznie do 10 par tych ptaków zakłada tutaj swe gniazda, co czyni z Puszczy jedno z najważniejszych lęgowisk tego ginącego gatunku w Polsce.

Ptaki wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej i występujące na obszarze Puszczy Białej to:

 •  bąk,
 • bączek,
 • bocian czarny,
 • bocian biały,
 • trzmielojad,
 • kania czarna,
 • błotniak stawowy,
 • błotniak łąkowy,
 • orlik krzykliwy,
 • jarząbek,
 • kropiatka,
 • zielonka,
 • derkacz,
 • żuraw,
 • batalion,
 • dubelt,
 • rybitwa rzeczna,
 • rybitwa białoczelna,
 • rybitwa czarna,
 •  puchacz,
 • lelek,
 • zimorodek,
 • kraska,
 • dzięcioł czarny,
 • dzięcioł średni,
 • lerka (świergotek borowy),
 • podróżniczek,
 • pokrzewka jarzębata,
 • gąsiorek (dzieżba gąsiorek).

Z innych przedstawicieli fauny na szczególną uwagę zasługują, niebieskie w okresie toków, samce żaby moczarowej, które w kwietniu możemy znaleźć w ciepłych kałużach wody. A z ssaków z kolei największe wrażenie wywrze na nas spotkanie z dostojnym łosiem.

Materiały na podstawie strony: www.przyrodapolska.pl